MessagePropertyAttribute Oluşturucu

Tanım

MessagePropertyAttribute sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the MessagePropertyAttribute class.

public:
 MessagePropertyAttribute();
public MessagePropertyAttribute ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır