Basic192SecurityAlgorithmSuite.DefaultEncryptionAlgorithm Özellik

Tanım

Varsayılan şifreleme algoritmasını alır, Aes192Encryption.Gets the default encryption algorithm, Aes192Encryption.

public:
 virtual property System::String ^ DefaultEncryptionAlgorithm { System::String ^ get(); };
public override string DefaultEncryptionAlgorithm { get; }
member this.DefaultEncryptionAlgorithm : string
Public Overrides ReadOnly Property DefaultEncryptionAlgorithm As String

Özellik Değeri

String

Varsayılan şifreleme algoritması, Aes192Encryption.The default encryption algorithm, Aes192Encryption.

Şunlara uygulanır