ServiceModelSecurityTokenRequirement.ExtendedProtectionPolicy Özellik

Tanım

Sunucu tarafından gelen istemci bağlantılarını doğrulamak için kullanılan koruma ilkesini alır.Gets the protection policy used by the server to validate incoming client connections.

public:
 static property System::String ^ ExtendedProtectionPolicy { System::String ^ get(); };
public static string ExtendedProtectionPolicy { get; }
member this.ExtendedProtectionPolicy : string
Public Shared ReadOnly Property ExtendedProtectionPolicy As String

Özellik Değeri

String

Sunucu tarafından kullanılan koruma ilkesi.The protection policy used by the server.

Şunlara uygulanır