CategoriesDocument.WriteElementExtensions(XmlWriter, String) Yöntem

Tanım

Öğe uzantısını belirtilen öğesine yazar XmlWriter .Writes the element extension to the specified XmlWriter.

protected public:
 virtual void WriteElementExtensions(System::Xml::XmlWriter ^ writer, System::String ^ version);
protected internal virtual void WriteElementExtensions (System.Xml.XmlWriter writer, string version);
abstract member WriteElementExtensions : System.Xml.XmlWriter * string -> unit
override this.WriteElementExtensions : System.Xml.XmlWriter * string -> unit
Protected Friend Overridable Sub WriteElementExtensions (writer As XmlWriter, version As String)

Parametreler

writer
XmlWriter

Öğesine XmlWriter yazılacak.The XmlWriter to write to.

version
String

Yazarken kullanılacak dağıtım sürümü.The syndication version to use when writing.

Şunlara uygulanır