SrgsRuleRef.Null Alan

Tanım

Herhangi bir ses girişi yokluğunda otomatik olarak eşleşen bir kural tanımlar.Defines a rule that is automatically matched in the absence of any audio input.

public: static initonly System::Speech::Recognition::SrgsGrammar::SrgsRuleRef ^ Null;
public static readonly System.Speech.Recognition.SrgsGrammar.SrgsRuleRef Null;
 staticval mutable Null : System.Speech.Recognition.SrgsGrammar.SrgsRuleRef
Public Shared ReadOnly Null As SrgsRuleRef 

Alan Değeri

SrgsRuleRef

Şunlara uygulanır