JsonCommentHandling Sabit listesi

Tanım

Utf8JsonReaderYapının açıklamaları nasıl işlediğini tanımlar.Defines how the Utf8JsonReader struct handles comments.

public enum class JsonCommentHandling
public enum JsonCommentHandling
type JsonCommentHandling = 
Public Enum JsonCommentHandling
Devralma
JsonCommentHandling

Alanlar

Allow 2

JSON girişi içinde açıklamalara izin verir ve bunları geçerli belirteçler olarak değerlendirir.Allows comments within the JSON input and treats them as valid tokens. Okurken, çağıran açıklama değerlerine erişebilir.While reading, the caller can access the comment values.

Disallow 0

JSON girişi içinde açıklamalara izin vermez.Doesn't allow comments within the JSON input. Açıklamalar, bulunursa geçersiz JSON olarak değerlendirilir ve bir oluşturulur JsonException .Comments are treated as invalid JSON if found, and a JsonException is thrown. Varsayılan değer budur.This is the default value.

Skip 1

JSON girişi içinde açıklamalara izin verir ve bunları yoksayar.Allows comments within the JSON input and ignores them. Utf8JsonReaderYorum yok gibi davranır.The Utf8JsonReader behaves as if no comments are present.

Açıklamalar

Daha fazla bilgi için bkz. JSON serileştirme ve seri durumdan çıkarma.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Şunlara uygulanır