JsonElement.GetArrayLength Yöntem

Tanım

Geçerli dizi değeri içinde bulunan değer sayısını alır.Gets the number of values contained within the current array value.

public:
 int GetArrayLength();
public int GetArrayLength ();
member this.GetArrayLength : unit -> int
Public Function GetArrayLength () As Integer

Döndürülenler

Int32

Geçerli dizi değeri içinde bulunan değer sayısı.The number of values contained within the current array value.

Özel durumlar

Bu değer ValueKind değildir Array .This value's ValueKind is not Array.

Üst öğe JsonDocument atıldı.The parent JsonDocument has been disposed.

Açıklamalar

Daha fazla bilgi için bkz. JSON serileştirme ve seri durumdan çıkarma.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Şunlara uygulanır