JsonException.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Yöntem

Tanım

SerializationInfoÖzel durumla ilgili bilgileri ayarlar.Sets the SerializationInfo with information about the exception.

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overrides Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametreler

info
SerializationInfo

Oluşturulan özel durum hakkında serileştirilmiş nesne verileri.The serialized object data about the exception being thrown.

context
StreamingContext

Kaynak veya hedef hakkında bağlamsal bilgiler içeren bir nesne.An object that contains contextual information about the source or destination.

Şunlara uygulanır