JsonProperty Yapı

Tanım

JSON nesnesi için tek bir özelliği temsil eder.Represents a single property for a JSON object.

public value class JsonProperty
public struct JsonProperty
type JsonProperty = struct
Public Structure JsonProperty
Devralma
JsonProperty

Özellikler

Name

Bu özelliğin adını alır.Gets the name of this property.

Value

Bu özelliğin değerini alır.Gets the value of this property.

Yöntemler

NameEquals(ReadOnlySpan<Byte>)

Belirtilen UTF-8 kodlu metni bu özelliğin adıyla karşılaştırır.Compares the specified UTF-8 encoded text to the name of this property.

NameEquals(ReadOnlySpan<Char>)

Belirtilen metni bu özelliğin adına bir karakter yayılımı olarak karşılaştırır.Compares the specified text as a character span to the name of this property.

NameEquals(String)

Belirtilen dizeyi bu özelliğin adıyla karşılaştırır.Compares the specified string to the name of this property.

ToString()

Hata ayıklama amacıyla özelliğin dize gösterimini sağlar.Provides a string representation of the property for debugging purposes.

WriteTo(Utf8JsonWriter)

Özelliği, adlandırılmış JSON nesnesi özelliği olarak belirtilen yazıcıya yazar.Writes the property to the provided writer as a named JSON object property.

Şunlara uygulanır