JsonReaderOptions.MaxDepth Özellik

Tanım

JSON 'u okurken izin verilen en yüksek derinlik sayısını alır veya ayarlar, en fazla 64 derinliğini belirten varsayılan (yani 0).Gets or sets the maximum depth allowed when reading JSON, with the default (that is, 0) indicating a maximum depth of 64.

public:
 property int MaxDepth { int get(); void set(int value); };
public int MaxDepth { get; set; }
member this.MaxDepth : int with get, set
Public Property MaxDepth As Integer

Özellik Değeri

Int32

JSON okunurken izin verilen derinlik üst sınırı.The maximum depth allowed when reading JSON.

Özel durumlar

Derinlik üst sınırı negatif bir değere ayarlanır.The maximum depth is being set to a negative value.

Açıklamalar

Bu derinliğin ötesinde okuma bir oluşturulur JsonException .Reading past this depth will throw a JsonException.

Şunlara uygulanır