JsonValueKind Sabit listesi

Tanım

JSON değerinin veri türünü belirtir.Specifies the data type of a JSON value.

public enum class JsonValueKind
public enum JsonValueKind
type JsonValueKind = 
Public Enum JsonValueKind
Devralma
JsonValueKind

Alanlar

Array 2

JSON dizisi.A JSON array.

False 6

JSON değeri false.The JSON value false.

Null 7

JSON değeri null.The JSON value null.

Number 4

JSON numarası.A JSON number.

Object 1

JSON nesnesi.A JSON object.

String 3

JSON dizesi.A JSON string.

True 5

JSON değeri true.The JSON value true.

Undefined 0

Değer yok (öğesinden farklı olarak Null ).There is no value (as distinct from Null).

Açıklamalar

Daha fazla bilgi için bkz. JSON serileştirme ve seri durumdan çıkarma.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Şunlara uygulanır