JsonWriterOptions Yapı

Tanım

Kullanıcının, kullanarak JSON yazarken özel davranış tanımlamasına olanak sağlar Utf8JsonWriter .Allows the user to define custom behavior when writing JSON using the Utf8JsonWriter.

public value class JsonWriterOptions
public struct JsonWriterOptions
type JsonWriterOptions = struct
Public Structure JsonWriterOptions
Devralma
JsonWriterOptions

Açıklamalar

Varsayılan olarak, JSON herhangi bir girintileme veya fazladan boşluk olmadan yazılır.By default, the JSON is written without any indentation or extra white space. Ayrıca, Utf8JsonWriter Kullanıcı yapısal olarak GEÇERSIZ JSON yazmayı denerse bir özel durum oluşturur.Also, Utf8JsonWriter throws an exception if the user attempts to write structurally invalid JSON.

Daha fazla bilgi için bkz. JSON serileştirme ve seri durumdan çıkarma.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Özellikler

Encoder

Dizeleri kaçış sırasında kullanmak veya varsayılan kodlayıcıyı kullanmak için kodlayıcıyı alır veya ayarlar null .Gets or sets the encoder to use when escaping strings, or null to use the default encoder.

Indented

Utf8JsonWriterİç içe geçmış JSON belirteçlerini girintileme, yeni satırlar ekleme ve özellik adları ve değerler arasına boşluk ekleme dahil olmak üzere JSON çıkışını biçimlendirmek gerekip gerekmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that indicates whether the Utf8JsonWriter should format the JSON output, which includes indenting nested JSON tokens, adding new lines, and adding white space between property names and values.

SkipValidation

Utf8JsonWriter' Nin yapısal doğrulamayı atlayıp atmayacağını ve kullanıcının GEÇERSIZ JSON yazmasına izin verip vermeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that indicates whether the Utf8JsonWriter should skip structural validation and allow the user to write invalid JSON.

Şunlara uygulanır