Utf8JsonReader.BytesConsumed Özellik

Tanım

Bu örneği tarafından şimdiye kadar tüketilen toplam bayt sayısını alır Utf8JsonReader .Gets the total number of bytes consumed so far by this instance of the Utf8JsonReader.

public:
 property long BytesConsumed { long get(); };
public long BytesConsumed { get; }
member this.BytesConsumed : int64
Public ReadOnly Property BytesConsumed As Long

Özellik Değeri

Int64

Şimdiye kadar tüketilen toplam bayt sayısı.The total number of bytes consumed so far.

Şunlara uygulanır