Utf8JsonReader.TokenType Özellik

Tanım

UTF-8 kodlu JSON metninde, işlenen son JSON belirtecinin türünü alır.Gets the type of the last processed JSON token in the UTF-8 encoded JSON text.

public:
 property System::Text::Json::JsonTokenType TokenType { System::Text::Json::JsonTokenType get(); };
public System.Text.Json.JsonTokenType TokenType { get; }
member this.TokenType : System.Text.Json.JsonTokenType
Public ReadOnly Property TokenType As JsonTokenType

Özellik Değeri

JsonTokenType

Son işlenen JSON belirtecinin türü.The type of the last processed JSON token.

Şunlara uygulanır