Rune.Value Özellik

Tanım

Unicode skaler değerini bir tamsayı olarak alır.Gets the Unicode scalar value as an integer.

public:
 property int Value { int get(); };
public int Value { get; }
member this.Value : int
Public ReadOnly Property Value As Integer

Özellik Değeri

Int32

Unicode skaler değeri tamsayı olarak.The Unicode scalar value as an integer.

Şunlara uygulanır