UnicodeRanges.All Özellik

Tanım

Tüm temel çok dilli düzlem (BMP) ile U + 0000-U + FFFF arasında bir Aralık alır.Gets a range that consists of the entire Basic Multilingual Plane (BMP), from U+0000 to U+FFFF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ All { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange All { get; }
member this.All : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property All As UnicodeRange

Özellik Değeri

UnicodeRange

Tüm BMP bilgisinden oluşan bir Aralık.A range that consists of the entire BMP.

Şunlara uygulanır