UnicodeRanges.OpticalCharacterRecognition Özellik

Tanım

Optik karakter tanıma Unicode bloğunu alır (U +2440-U + 245F).Gets the Optical Character Recognition Unicode block (U+2440-U+245F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ OpticalCharacterRecognition { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange OpticalCharacterRecognition { get; }
member this.OpticalCharacterRecognition : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property OpticalCharacterRecognition As UnicodeRange

Özellik Değeri

UnicodeRange

Optik karakter tanıma Unicode bloğu (U +2440-U + 245F).The Optical Character Recognition Unicode block (U+2440-U+245F).

Açıklamalar

Bu bloktaki tüm karakter kümesi için bkz. Unicode standart, sürüm 12,1-Optik karakter tanıma.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Optical Character Recognition.

Şunlara uygulanır