UnicodeRanges.YiRadicals Özellik

Tanım

Yi Kdicals Unicode bloğunu alır (U + A490-U + A4CF).Gets the Yi Radicals Unicode block (U+A490-U+A4CF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ YiRadicals { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange YiRadicals { get; }
member this.YiRadicals : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property YiRadicals As UnicodeRange

Özellik Değeri

UnicodeRange

Yi dili Kdicals Unicode bloğu (U + A490-U + A4CF).The Yi Radicals Unicode block (U+A490-U+A4CF).

Açıklamalar

Bu bloktaki tüm karakter kümesi için bkz. Unicode standart, sürüm 12,1-yi rampalar.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Yi Radicals.

Şunlara uygulanır