ManualResetValueTaskSourceCore<TResult>.OnCompleted(Action<Object>, Object, Int16, ValueTaskSourceOnCompletedFlags) Yöntem

Tanım

Bu işlem için devamlılık eylemini zamanlar.Schedules the continuation action for this operation.

public:
 void OnCompleted(Action<System::Object ^> ^ continuation, System::Object ^ state, short token, System::Threading::Tasks::Sources::ValueTaskSourceOnCompletedFlags flags);
public void OnCompleted (Action<object>? continuation, object state, short token, System.Threading.Tasks.Sources.ValueTaskSourceOnCompletedFlags flags);
public void OnCompleted (Action<object> continuation, object state, short token, System.Threading.Tasks.Sources.ValueTaskSourceOnCompletedFlags flags);
member this.OnCompleted : Action<obj> * obj * int16 * System.Threading.Tasks.Sources.ValueTaskSourceOnCompletedFlags -> unit
Public Sub OnCompleted (continuation As Action(Of Object), state As Object, token As Short, flags As ValueTaskSourceOnCompletedFlags)

Parametreler

continuation
Action<Object>

İşlem tamamlandığında çağrılacak devamlılık.The continuation to invoke when the operation has completed.

state
Object

Çağrıldığında geçirilecek durum nesnesi continuation .The state object to pass to continuation when it's invoked.

token
Int16

Oluşturucuya sağlanmış donuk bir değer ValueTask .An opaque value that was provided to the ValueTask constructor.

flags
ValueTaskSourceOnCompletedFlags

Devamlılığın davranışını açıklayan bayraklar.The flags describing the behavior of the continuation.

Şunlara uygulanır