Timer.DisposeAsync Yöntem

Tanım

Geçerli örneği tarafından kullanılan tüm kaynakları serbest bırakır Timer .Releases all resources used by the current instance of Timer.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::ValueTask DisposeAsync();
public System.Threading.Tasks.ValueTask DisposeAsync ();
abstract member DisposeAsync : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask
override this.DisposeAsync : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask
Public Function DisposeAsync () As ValueTask

Döndürülenler

ValueTask

ValueTaskZamanlayıcı ile ilişkili tüm işler gizlenir.A ValueTask that completes when all work associated with the timer has ceased.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır