TimeSpan.Minutes Özellik

Tanım

Geçerli TimeSpan yapısıyla temsil edilen zaman aralığının dakika bileşenini alır.Gets the minutes component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

public:
 property int Minutes { int get(); };
public int Minutes { get; }
member this.Minutes : int
Public ReadOnly Property Minutes As Integer

Özellik Değeri

Geçerli TimeSpan yapısının dakikalık bileşeni.The minute component of the current TimeSpan structure. Dönüş değeri-59 ile 59 arasında değişir.The return value ranges from -59 through 59.

Örnekler

Aşağıdaki örnek birkaç TimeSpan nesnesi oluşturur ve her birinin Minutes özelliğini görüntüler.The following example creates several TimeSpan objects and displays the Minutes property of each.

using namespace System;

static void ShowTimeSpanProperties(TimeSpan interval)
{
  Console::WriteLine("{0,21}", interval );
  Console::WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}",
           "Days", interval.Days, "TotalDays",
           interval.TotalDays);
  Console::WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}",
           "Hours", interval.Hours, "TotalHours",
           interval.TotalHours);
  Console::WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}",
           "Minutes", interval.Minutes, "TotalMinutes",
           interval.TotalMinutes);
  Console::WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}",
           "Seconds", interval.Seconds, "TotalSeconds",
           interval.TotalSeconds);
  Console::WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}",
           "Milliseconds", interval.Milliseconds,
           "TotalMilliseconds", interval.TotalMilliseconds);
  Console::WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N0}",
           nullptr, nullptr, "Ticks", interval.Ticks);
}

void main()
{
  // Create and display a TimeSpan value of 1 tick.
  Console::Write("\n{0,-45}", "TimeSpan( 1 )");
  ShowTimeSpanProperties(TimeSpan(1));
  
  // Create a TimeSpan value with a large number of ticks.
  Console::Write("\n{0,-45}", "TimeSpan( 111222333444555 )");
  ShowTimeSpanProperties( TimeSpan(111222333444555));
  
  // This TimeSpan has all fields specified.
  Console::Write("\n{0,-45}", "TimeSpan( 10, 20, 30, 40, 50 )");
  ShowTimeSpanProperties( TimeSpan(10,20,30,40,50));
  
  // This TimeSpan has all fields overflowing.
  Console::Write("\n{0,-45}", "TimeSpan( 1111, 2222, 3333, 4444, 5555 )");
  ShowTimeSpanProperties( TimeSpan(1111,2222,3333,4444,5555));
  
  // This TimeSpan is based on a number of days.
  Console::Write("\n{0,-45}", "FromDays( 20.84745602 )");
  ShowTimeSpanProperties( TimeSpan::FromDays( 20.84745602 ));
}
// The example displays the following output if the current culture is en-US:
//  TimeSpan( 1 )                   00:00:00.0000001
//  Days        0    TotalDays             0.000
//  Hours       0    TotalHours            0.000
//  Minutes      0    TotalMinutes           0.000
//  Seconds      0    TotalSeconds           0.000
//  Milliseconds    0    TotalMilliseconds         0.000
//                Ticks                 1
//
//  TimeSpan( 111222333444555 )          128.17:30:33.3444555
//  Days       128    TotalDays            128.730
//  Hours       17    TotalHours          3,089.509
//  Minutes      30    TotalMinutes        185,370.556
//  Seconds      33    TotalSeconds       11,122,233.344
//  Milliseconds   344    TotalMilliseconds  11,122,233,344.456
//                Ticks        111,222,333,444,555
//
//  TimeSpan( 10, 20, 30, 40, 50 )         10.20:30:40.0500000
//  Days       10    TotalDays            10.855
//  Hours       20    TotalHours           260.511
//  Minutes      30    TotalMinutes         15,630.668
//  Seconds      40    TotalSeconds        937,840.050
//  Milliseconds   50    TotalMilliseconds    937,840,050.000
//                Ticks         9,378,400,500,000
//
//  TimeSpan( 1111, 2222, 3333, 4444, 5555 )   1205.22:47:09.5550000
//  Days      1205    TotalDays           1,205.949
//  Hours       22    TotalHours          28,942.786
//  Minutes      47    TotalMinutes       1,736,567.159
//  Seconds      9    TotalSeconds      104,194,029.555
//  Milliseconds   555    TotalMilliseconds  104,194,029,555.000
//                Ticks       1,041,940,295,550,000
//
//  FromDays( 20.84745602 )            20.20:20:20.2000000
//  Days       20    TotalDays            20.847
//  Hours       20    TotalHours           500.339
//  Minutes      20    TotalMinutes         30,020.337
//  Seconds      20    TotalSeconds       1,801,220.200
//  Milliseconds   200    TotalMilliseconds   1,801,220,200.000
//                Ticks        18,012,202,000,000
using System;

class Example
{
  static void Main()
  {
    // Create and display a TimeSpan value of 1 tick.
    Console.Write("\n{0,-45}", "TimeSpan( 1 )");
    ShowTimeSpanProperties(new TimeSpan(1));

    // Create a TimeSpan value with a large number of ticks.
    Console.Write("\n{0,-45}", "TimeSpan( 111222333444555 )");
    ShowTimeSpanProperties(new TimeSpan(111222333444555));

    // This TimeSpan has all fields specified.
    Console.Write("\n{0,-45}", "TimeSpan( 10, 20, 30, 40, 50 )");
    ShowTimeSpanProperties(new TimeSpan(10, 20, 30, 40, 50));

    // This TimeSpan has all fields overflowing.
    Console.Write("\n{0,-45}",
           "TimeSpan( 1111, 2222, 3333, 4444, 5555 )");
    ShowTimeSpanProperties(
      new TimeSpan(1111, 2222, 3333, 4444, 5555));

    // This TimeSpan is based on a number of days.
    Console.Write("\n{0,-45}", "FromDays( 20.84745602 )");
    ShowTimeSpanProperties(TimeSpan.FromDays( 20.84745602));
  }

  static void ShowTimeSpanProperties( TimeSpan interval )
  {
    Console.WriteLine("{0,21}", interval);
    Console.WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}", "Days",
             interval.Days, "TotalDays", interval.TotalDays);
    Console.WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}", "Hours",
             interval.Hours, "TotalHours", interval.TotalHours);
    Console.WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}", "Minutes",
             interval.Minutes, "TotalMinutes", interval.TotalMinutes);
    Console.WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}", "Seconds",
             interval.Seconds, "TotalSeconds", interval.TotalSeconds);
    Console.WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}", "Milliseconds",
             interval.Milliseconds, "TotalMilliseconds",
             interval.TotalMilliseconds);
    Console.WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N0}", null, null,
      "Ticks", interval.Ticks);
  } 
}
// The example displays the following output if the current culture is en-US:
//  TimeSpan( 1 )                   00:00:00.0000001
//  Days        0    TotalDays             0.000
//  Hours       0    TotalHours            0.000
//  Minutes      0    TotalMinutes           0.000
//  Seconds      0    TotalSeconds           0.000
//  Milliseconds    0    TotalMilliseconds         0.000
//                Ticks                 1
//
//  TimeSpan( 111222333444555 )          128.17:30:33.3444555
//  Days       128    TotalDays            128.730
//  Hours       17    TotalHours          3,089.509
//  Minutes      30    TotalMinutes        185,370.556
//  Seconds      33    TotalSeconds       11,122,233.344
//  Milliseconds   344    TotalMilliseconds  11,122,233,344.456
//                Ticks        111,222,333,444,555
//
//  TimeSpan( 10, 20, 30, 40, 50 )         10.20:30:40.0500000
//  Days       10    TotalDays            10.855
//  Hours       20    TotalHours           260.511
//  Minutes      30    TotalMinutes         15,630.668
//  Seconds      40    TotalSeconds        937,840.050
//  Milliseconds   50    TotalMilliseconds    937,840,050.000
//                Ticks         9,378,400,500,000
//
//  TimeSpan( 1111, 2222, 3333, 4444, 5555 )   1205.22:47:09.5550000
//  Days      1205    TotalDays           1,205.949
//  Hours       22    TotalHours          28,942.786
//  Minutes      47    TotalMinutes       1,736,567.159
//  Seconds      9    TotalSeconds      104,194,029.555
//  Milliseconds   555    TotalMilliseconds  104,194,029,555.000
//                Ticks       1,041,940,295,550,000
//
//  FromDays( 20.84745602 )            20.20:20:20.2000000
//  Days       20    TotalDays            20.847
//  Hours       20    TotalHours           500.339
//  Minutes      20    TotalMinutes         30,020.337
//  Seconds      20    TotalSeconds       1,801,220.200
//  Milliseconds   200    TotalMilliseconds   1,801,220,200.000
//                Ticks        18,012,202,000,000
Module Example
  Sub Main()
    ' Create and display a TimeSpan value of 1 tick.
    Console.Write(vbCrLf & "{0,-45}", "TimeSpan( 1 )")
    ShowTimeSpanProperties(New TimeSpan(1))

    ' Create a TimeSpan value with a large number of ticks.
    Console.Write(vbCrLf & "{0,-45}", "TimeSpan( 111222333444555 )")
    ShowTimeSpanProperties(New TimeSpan(111222333444555))

    ' This TimeSpan has all fields specified.
    Console.Write(vbCrLf & "{0,-45}", "TimeSpan( 10, 20, 30, 40, 50 )")
    ShowTimeSpanProperties(New TimeSpan( 10, 20, 30, 40, 50))

    ' This TimeSpan has all fields overflowing.
    Console.Write(vbCrLf & "{0,-45}",
           "TimeSpan( 1111, 2222, 3333, 4444, 5555 )")
    ShowTimeSpanProperties(New TimeSpan( 1111, 2222, 3333, 4444, 5555))

    ' This TimeSpan is based on a number of days.
    Console.Write( vbCrLf & "{0,-45}", "FromDays( 20.84745602 )")
    ShowTimeSpanProperties(TimeSpan.FromDays( 20.84745602))
  End Sub

  Sub ShowTimeSpanProperties(interval As TimeSpan)
    Console.WriteLine("{0,21}", interval)
    Console.WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}",
      "Days", interval.Days, "TotalDays", interval.TotalDays)
    Console.WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}", "Hours", interval.Hours,
      "TotalHours", interval.TotalHours)
    Console.WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}", "Minutes", interval.Minutes,
      "TotalMinutes", interval.TotalMinutes)
    Console.WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}", "Seconds", interval.Seconds,
      "TotalSeconds", interval.TotalSeconds)
    Console.WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N3}",
      "Milliseconds", interval.Milliseconds,
      "TotalMilliseconds", interval.TotalMilliseconds)
    Console.WriteLine("{0,-12}{1,8}    {2,-18}{3,21:N0}",
      Nothing, Nothing, "Ticks", interval.Ticks)
  End Sub 
End Module
' The example displays the following output if the current culture is en-US:
'  TimeSpan( 1 )                   00:00:00.0000001
'  Days        0    TotalDays             0.000
'  Hours       0    TotalHours            0.000
'  Minutes      0    TotalMinutes           0.000
'  Seconds      0    TotalSeconds           0.000
'  Milliseconds    0    TotalMilliseconds         0.000
'                Ticks                 1
'
'  TimeSpan( 111222333444555 )          128.17:30:33.3444555
'  Days       128    TotalDays            128.730
'  Hours       17    TotalHours          3,089.509
'  Minutes      30    TotalMinutes        185,370.556
'  Seconds      33    TotalSeconds       11,122,233.344
'  Milliseconds   344    TotalMilliseconds  11,122,233,344.456
'                Ticks        111,222,333,444,555
'
'  TimeSpan( 10, 20, 30, 40, 50 )         10.20:30:40.0500000
'  Days       10    TotalDays            10.855
'  Hours       20    TotalHours           260.511
'  Minutes      30    TotalMinutes         15,630.668
'  Seconds      40    TotalSeconds        937,840.050
'  Milliseconds   50    TotalMilliseconds    937,840,050.000
'                Ticks         9,378,400,500,000
'
'  TimeSpan( 1111, 2222, 3333, 4444, 5555 )   1205.22:47:09.5550000
'  Days      1205    TotalDays           1,205.949
'  Hours       22    TotalHours          28,942.786
'  Minutes      47    TotalMinutes       1,736,567.159
'  Seconds      9    TotalSeconds      104,194,029.555
'  Milliseconds   555    TotalMilliseconds  104,194,029,555.000
'                Ticks       1,041,940,295,550,000
'
'  FromDays( 20.84745602 )            20.20:20:20.2000000
'  Days       20    TotalDays            20.847
'  Hours       20    TotalHours           500.339
'  Minutes      20    TotalMinutes         30,020.337
'  Seconds      20    TotalSeconds       1,801,220.200
'  Milliseconds   200    TotalMilliseconds   1,801,220,200.000
'                Ticks        18,012,202,000,000

Açıklamalar

Bir TimeSpan değeri [-]dolarak temsil edilebilir. SS:dd:SS. isteğe bağlı eksi işareti negatif bir zaman aralığı gösteriyorsa, d bileşeni gün, SS değeri ise 24 saatlik bir dönemde ölçülen saat, mm dakika, SS saniye ve FF bir saniyenin kesirleri olur.A TimeSpan value can be represented as [-]d.hh:mm:ss.ff, where the optional minus sign indicates a negative time interval, the d component is days, hh is hours as measured on a 24-hour clock, mm is minutes, ss is seconds, and ff is fractions of a second. Minutes özelliğinin değeri, mmbileşenidir.The value of the Minutes property is the minute component, mm.

Minutes özelliği tüm dakikaları temsil ederken, TotalMinutes özelliği tüm ve kesirli dakikaları temsil eder.The Minutes property represents whole minutes, whereas the TotalMinutes property represents whole and fractional minutes.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.