Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>.ITuple.Length Özellik

Tanım

İçindeki öğelerin sayısını alır Tuple .Gets the number of elements in the Tuple.

property int System::Runtime::CompilerServices::ITuple::Length { int get(); };
int System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Length { get; }
member this.System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Length : int
 ReadOnly Property Length As Integer Implements ITuple.Length

Özellik Değeri

Int32

6, bir nesnedeki öğe sayısı Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> .6, the number of elements in a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object.

Uygulamalar

Açıklamalar

ITuple.LengthÖzelliği açık bir arabirim uygulamasıdır.The ITuple.Length property is an explicit interface implementation. Bunu çağırmak için Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> nesneyi bir arabirim nesnesine atamalısınız veya dönüştürmeniz gerekir ITuple .To call it, you must cast or convert the Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object to an ITuple interface object.

Şunlara uygulanır