TupleExtensions Sınıf

Tanım

C# içindeki tanımlama grupları için dil desteğiyle birlikte çalışabilme için uzantı yöntemleri sağlar.Provides extension methods for tuples to interoperate with language support for tuples in C#.

public ref class TupleExtensions abstract sealed
public static class TupleExtensions
type TupleExtensions = class
Public Module TupleExtensions
Devralma
TupleExtensions

Açıklamalar

Bu yöntemler doğrudan çağrılabilir olsa da, birincil olarak tanımlama grubu oluşturma ve derleme kaldırma konusunda C# derleyicisi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Although these methods can be called directly, they are primarily intended for use by the C# compiler in creating and deconstructing tuples.

Yöntemler

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21)

21 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlerde kaldırır.Deconstructs a tuple with 21 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20)

20 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlerde kaldırır.Deconstructs a tuple with 20 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19)

19 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 19 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18)

18 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 18 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17)

17 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 17 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16)

16 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 16 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15)

Ayrı değişkenlerde 15 öğe içeren bir tanımlama grubu oluşturur.Deconstructs a tuple with 15 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14)

14 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 14 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13)

13 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 13 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12)

12 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlerde kaldırır.Deconstructs a tuple with 12 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11)

11 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 11 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10)

10 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlerde kaldırır.Deconstructs a tuple with 10 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9)

9 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 9 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8)

8 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 8 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

7 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 7 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>, T1, T2, T3, T4, T5, T6)

6 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 6 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>, T1, T2, T3, T4, T5)

5 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 5 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>, T1, T2, T3, T4)

4 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere kaldırır.Deconstructs a tuple with 4 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>, T1, T2, T3)

Ayrı değişkenlerde 3 öğe içeren bir tanımlama grubu oluşturur.Deconstructs a tuple with 3 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2>(Tuple<T1,T2>, T1, T2)

2 öğe içeren bir tanımlama grubunu ayrı değişkenlere ayırır.Deconstructs a tuple with 2 elements into separate variables.

Deconstruct<T1>(Tuple<T1>, T1)

1 öğeli bir tanımlama grubunu ayrı bir değişkende kaldırır.Deconstructs a tuple with 1 element into a separate variable.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17,T18>>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16,T17>>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15,T16>>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,ValueTuple<T15>>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11,T12>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10,T11>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9,T10>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8,T9>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8>>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3,T4>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2,T3>(ValueTuple<T1,T2,T3>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1,T2>(ValueTuple<T1,T2>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToTuple<T1>(ValueTuple<T1>)

Yapının bir örneğini ValueTuple sınıfının örneğine dönüştürür Tuple .Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1,T2>(Tuple<T1,T2>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

ToValueTuple<T1>(Tuple<T1>)

Sınıfın bir örneğini Tuple yapının örneğine dönüştürür ValueTuple .Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

Şunlara uygulanır