Type.EmptyTypes Alan

Tanım

Boş bir tür dizisini temsil eder Type .Represents an empty array of type Type. Bu alan salt okunur durumdadır.This field is read-only.

public: static initonly cli::array <Type ^> ^ EmptyTypes;
public static readonly Type[] EmptyTypes;
 staticval mutable EmptyTypes : Type[]
Public Shared ReadOnly EmptyTypes As Type() 

Alan Değeri

Type[]

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, EmptyTypes GetConstructor hiçbir parametre alan bir Oluşturucu almak için yöntemlerinden birinde kullanılan alanı gösterir.The following code example shows the EmptyTypes field used in one of the GetConstructor methods to get a constructor that takes no parameters.

cInfo = type->GetConstructor( BindingFlags::ExactBinding, nullptr,
   Type::EmptyTypes, nullptr );
cInfo = type.GetConstructor (BindingFlags.ExactBinding, null,
         Type.EmptyTypes, null);
cInfo = type.GetConstructor(BindingFlags.ExactBinding, _
   Nothing, Type.EmptyTypes, Nothing)

Şunlara uygulanır