Type.Name Özellik

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, geçerli türün adını alır.When overridden in a derived class, gets the name of the current type.

public:
 abstract property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public abstract string Name { get; }
member this.Name : string
Public MustOverride ReadOnly Property Name As String

Özellik Değeri

String

Geçerli türün adı.The name of the current type.

Şunlara uygulanır