UInt16.IConvertible.ToChar(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz ToChar(IFormatProvider) ..For a description of this member, see ToChar(IFormatProvider).

 virtual char System.IConvertible.ToChar(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToChar;
char IConvertible.ToChar (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToChar : IFormatProvider -> char
override this.System.IConvertible.ToChar : IFormatProvider -> char
Function ToChar (provider As IFormatProvider) As Char Implements IConvertible.ToChar

Parametreler

provider
IFormatProvider

Bu parametre yoksayıldı.This parameter is ignored.

Döndürülenler

Char

Geçerli örneğin değerine dönüştürülmüş değeri Char .The value of the current instance, converted to a Char.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca UInt16 örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IConvertible .It can be used only when the UInt16 instance is cast to an IConvertible interface. Önerilen alternatif, yöntemini çağırkullanmaktır Convert.ToChar(UInt16) .The recommended alternative is to call the Convert.ToChar(UInt16) method.

Şunlara uygulanır