UriComponents Sabit listesi

Tanım

Bir öğesinin bölümlerini belirtir Uri .Specifies the parts of a Uri.

Bu sabit listesi, üye değerleri için bit düzeyinde karşılaştırmaya izin veren bir FlagsAttribute özniteliği içeriyor.

public enum class UriComponents
[System.Flags]
public enum UriComponents
[<System.Flags>]
type UriComponents = 
Public Enum UriComponents
Devralma
UriComponents
Öznitelikler

Alanlar

AbsoluteUri 127

,,,,, Scheme UserInfo Host Port LocalPath Query Ve Fragment verileri.The Scheme, UserInfo, Host, Port, LocalPath, Query, and Fragment data.

Fragment 64

FragmentVeri.The Fragment data.

Host 4

HostVeri.The Host data.

HostAndPort 132

HostVe Port verileri.The Host and Port data. URI 'de bir bağlantı noktası verisi yoksa ve varsayılan bağlantı noktası öğesine atanmışsa, Scheme varsayılan bağlantı noktası döndürülür.If no port data is in the Uri and a default port has been assigned to the Scheme, the default port is returned. Varsayılan bağlantı noktası yoksa-1 döndürülür.If there is no default port, -1 is returned.

HttpRequestUrl 61

Scheme,, Host , Port LocalPath Ve Query verileri.The Scheme, Host, Port, LocalPath, and Query data.

KeepDelimiter 1073741824

Sınırlandırıcının dahil edileceğini belirtir.Specifies that the delimiter should be included.

NormalizedHost 256

Öğesinin normalleştirilmiş biçimi Host .The normalized form of the Host.

Path 16

LocalPathVeri.The LocalPath data.

PathAndQuery 48

LocalPathVe Query verileri.The LocalPath and Query data. Ayrıca bkz PathAndQuery ..Also see PathAndQuery.

Port 8

PortVeri.The Port data.

Query 32

QueryVeri.The Query data.

Scheme 1

SchemeVeri.The Scheme data.

SchemeAndServer 13

Scheme, Host Ve Port verileri.The Scheme, Host, and Port data.

SerializationInfoString -2147483648

UriURI serileştiricileri için gereken tüm bağlam.The complete Uri context that is needed for Uri Serializers. Bağlam IPv6 kapsamını içerir.The context includes the IPv6 scope.

StrongAuthority 134

UserInfo, Host Ve Port verileri.The UserInfo, Host, and Port data. Üzerinde bağlantı noktası verisi yoksa Uri ve varsayılan bağlantı noktası öğesine atanmışsa, Scheme varsayılan bağlantı noktası döndürülür.If no port data is in the Uri and a default port has been assigned to the Scheme, the default port is returned. Varsayılan bağlantı noktası yoksa-1 döndürülür.If there is no default port, -1 is returned.

StrongPort 128

PortVeri.The Port data. Üzerinde bağlantı noktası verisi yoksa Uri ve varsayılan bağlantı noktası öğesine atanmışsa, Scheme varsayılan bağlantı noktası döndürülür.If no port data is in the Uri and a default port has been assigned to the Scheme, the default port is returned. Varsayılan bağlantı noktası yoksa-1 döndürülür.If there is no default port, -1 is returned.

UserInfo 2

UserInfoVeri.The UserInfo data.

Açıklamalar

Bu numaralandırma, bir öğesinin parçalarını tanımlamak için kullanılır Uri .This enumeration is used to identify the parts of a Uri. Bu numaralandırma, yöntemiyle birlikte kullanılır Uri.GetComponents .This enumeration is used with the Uri.GetComponents method.

Şunlara uygulanır