ClientWindowsAuthenticationMembershipProvider.PasswordStrengthRegularExpression Özellik

Tanım

Bu özellik bu sınıf tarafından kullanılmıyor.This property is not used by this class.

public:
 virtual property System::String ^ PasswordStrengthRegularExpression { System::String ^ get(); };
public override string PasswordStrengthRegularExpression { get; }
member this.PasswordStrengthRegularExpression : string
Public Overrides ReadOnly Property PasswordStrengthRegularExpression As String

Özellik Değeri

String

Always "*".Always "*".

Açıklamalar

Windows kimlik doğrulaması, bir Kullanıcı bilgisayarda veya etki alanında oturum açtığında işletim sistemi tarafından sağlanan kimliği kullanır.Windows authentication uses the identity supplied by the operating system when a user logs on to the computer or domain. Bu nedenle, Kullanıcı kimlik bilgileriyle ilgili özellikler bu sınıfla ilgili değildir.Therefore, properties related to user credentials are not relevant for this class.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.