ClientWindowsAuthenticationMembershipProvider.ResetPassword(String, String) Yöntem

Tanım

Bu yöntem bu sınıf tarafından kullanılmıyor.This method is not used by this class.

public:
 override System::String ^ ResetPassword(System::String ^ username, System::String ^ answer);
public override string ResetPassword (string username, string answer);
override this.ResetPassword : string * string -> string
Public Overrides Function ResetPassword (username As String, answer As String) As String

Parametreler

username
String

Kullanılmadı.Not used.

answer
String

Kullanılmadı.Not used.

Döndürülenler

String

Geçerli değildir.Not applicable. Bu yöntem her zaman bir özel durum oluşturur.This method always throws an exception.

Özel durumlar

Her zaman oluşturulur.Always thrown.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.