BrowserCapabilitiesFactory.Docomon501iProcessGateways(NameValueCollection, HttpBrowserCapabilities) Yöntem

Tanım

HttpBrowserCapabilitiesGeçerli isteği Işleyen Docomon501i ağ geçidinin yeteneklerini temsil eden bir nesnesi başlatır.Initializes an HttpBrowserCapabilities object that represents the capabilities of the Docomon501i gateway handling the current request.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

protected:
 virtual void Docomon501iProcessGateways(System::Collections::Specialized::NameValueCollection ^ headers, System::Web::HttpBrowserCapabilities ^ browserCaps);
protected virtual void Docomon501iProcessGateways (System.Collections.Specialized.NameValueCollection headers, System.Web.HttpBrowserCapabilities browserCaps);
abstract member Docomon501iProcessGateways : System.Collections.Specialized.NameValueCollection * System.Web.HttpBrowserCapabilities -> unit
override this.Docomon501iProcessGateways : System.Collections.Specialized.NameValueCollection * System.Web.HttpBrowserCapabilities -> unit
Protected Overridable Sub Docomon501iProcessGateways (headers As NameValueCollection, browserCaps As HttpBrowserCapabilities)

Parametreler

headers
NameValueCollection

Geçerli isteğe dahil edilen üst bilgi koleksiyonu.The collection of headers included in the current request.

browserCaps
HttpBrowserCapabilities

HttpBrowserCapabilitiesBaşlatılacak nesne.The HttpBrowserCapabilities object to initialize.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.