BrowserCapabilitiesFactory.JphonedensoProcessGateways(NameValueCollection, HttpBrowserCapabilities) Yöntem

Tanım

HttpBrowserCapabilitiesGeçerli isteği Işleyen Jphonedenso ağ geçidinin yeteneklerini temsil eden bir nesnesi başlatır.Initializes an HttpBrowserCapabilities object that represents the capabilities of the Jphonedenso gateway handling the current request.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

protected:
 virtual void JphonedensoProcessGateways(System::Collections::Specialized::NameValueCollection ^ headers, System::Web::HttpBrowserCapabilities ^ browserCaps);
protected virtual void JphonedensoProcessGateways (System.Collections.Specialized.NameValueCollection headers, System.Web.HttpBrowserCapabilities browserCaps);
abstract member JphonedensoProcessGateways : System.Collections.Specialized.NameValueCollection * System.Web.HttpBrowserCapabilities -> unit
override this.JphonedensoProcessGateways : System.Collections.Specialized.NameValueCollection * System.Web.HttpBrowserCapabilities -> unit
Protected Overridable Sub JphonedensoProcessGateways (headers As NameValueCollection, browserCaps As HttpBrowserCapabilities)

Parametreler

headers
NameValueCollection

Geçerli isteğe dahil edilen üst bilgi koleksiyonu.The collection of headers included in the current request.

browserCaps
HttpBrowserCapabilities

HttpBrowserCapabilitiesBaşlatılacak nesne.The HttpBrowserCapabilities object to initialize.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.