BrowserCapabilitiesFactory.R201ProcessBrowsers(Boolean, NameValueCollection, HttpBrowserCapabilities) Yöntem

Tanım

HttpBrowserCapabilitiesGeçerli isteği yapan R201 tarayıcısının yeteneklerini temsil eden bir nesneyi başlatır.Initializes an HttpBrowserCapabilities object that represents the capabilities of the R201 browser making the current request.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

protected:
 virtual void R201ProcessBrowsers(bool ignoreApplicationBrowsers, System::Collections::Specialized::NameValueCollection ^ headers, System::Web::HttpBrowserCapabilities ^ browserCaps);
protected virtual void R201ProcessBrowsers (bool ignoreApplicationBrowsers, System.Collections.Specialized.NameValueCollection headers, System.Web.HttpBrowserCapabilities browserCaps);
abstract member R201ProcessBrowsers : bool * System.Collections.Specialized.NameValueCollection * System.Web.HttpBrowserCapabilities -> unit
override this.R201ProcessBrowsers : bool * System.Collections.Specialized.NameValueCollection * System.Web.HttpBrowserCapabilities -> unit
Protected Overridable Sub R201ProcessBrowsers (ignoreApplicationBrowsers As Boolean, headers As NameValueCollection, browserCaps As HttpBrowserCapabilities)

Parametreler

ignoreApplicationBrowsers
Boolean

true uygulama düzeyindeki tarayıcı tanım dosyalarındaki R201 tarayıcısı için tanımları yok saymak için; Aksi takdirde, false .true to ignore definitions for the R201 browser in application-level browser definition files; otherwise, false.

headers
NameValueCollection

Geçerli isteğe dahil edilen üst bilgi koleksiyonu.The collection of headers included in the current request.

browserCaps
HttpBrowserCapabilities

HttpBrowserCapabilitiesBaşlatılacak nesne.The HttpBrowserCapabilities object to initialize.

Şunlara uygulanır