HttpCapabilitiesDefaultProvider.ResultType Özellik

Tanım

Web.config dosyasının öğesi ayrıştırılmasından elde edilen sonuçları tutmak için kullanılan sınıfın türünü alır veya ayarlar browserCap .Gets or sets the type of the class that is used to hold the results from parsing the browserCap element of the Web.config file.

public:
 property Type ^ ResultType { Type ^ get(); void set(Type ^ value); };
public Type ResultType { get; set; }
member this.ResultType : Type with get, set
Public Property ResultType As Type

Özellik Değeri

Type

Web.config dosyasının öğesi ayrıştırılmasından elde edilen sonuçları tutmak için kullanılan sınıfın türü browserCaps .The type of the class that is used to hold the results from parsing the browserCaps element of the Web.config file.

Açıklamalar

Bu özellik result Web.config dosyasının öğesinin alt öğesine karşılık gelir browserCaps .This property corresponds to the result child element of the browserCaps element of the Web.config file.

Şunlara uygulanır