HttpHandlersSection Oluşturucu

Tanım

HttpHandlersSection sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the HttpHandlersSection class.

public:
 HttpHandlersSection();
public HttpHandlersSection ();
Public Sub New ()

Açıklamalar

HttpHandlersSectionOluşturucunun doğrudan kodunuzdan kullanılması amaçlanmamaktadır.The HttpHandlersSection constructor is not intended to be used directly from your code. Bu, ASP.NET yapılandırma sistemi tarafından çağırılır.It is called by the ASP.NET configuration system. Yöntemini kullanarak sınıfının bir örneğini elde edersiniz HttpHandlersSection GetSection .You obtain an instance of the HttpHandlersSection class by using the GetSection method.

Şunlara uygulanır