HttpModulesSection Oluşturucu

Tanım

HttpModulesSection sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the HttpModulesSection class.

public:
 HttpModulesSection();
public HttpModulesSection ();
Public Sub New ()

Açıklamalar

HttpModulesSectionOluşturucunun doğrudan kodunuzdan kullanılması amaçlanmamaktadır.The HttpModulesSection constructor is not intended to be used directly from your code. Bu, ASP.NET yapılandırma sistemi tarafından çağırılır.It is called by the ASP.NET configuration system. Yöntemini kullanarak sınıfının bir örneğini elde edersiniz HttpModulesSection GetSection .You obtain an instance of the HttpModulesSection class by using the GetSection method.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.