ProtocolCollection.Clear Yöntem

Tanım

Tüm yapılandırma öğesi nesnelerini koleksiyondan kaldırır.Removes all configuration element objects from the collection.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Açıklamalar

Clear ' de tanıtılmıştır .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 .Clear is introduced in the .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5. Daha fazla bilgi için bkz. sürümler ve bağımlılıklar.For more information, see Versions and Dependencies.

Şunlara uygulanır