DataControlReference.Owner Özellik

Tanım

DynamicDataManagerVeri denetimi içeren denetimi alır.Gets the DynamicDataManager control that contains the data control.

public:
 property System::Web::DynamicData::DynamicDataManager ^ Owner { System::Web::DynamicData::DynamicDataManager ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.DynamicData.DynamicDataManager Owner { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Owner : System.Web.DynamicData.DynamicDataManager
Public ReadOnly Property Owner As DynamicDataManager

Özellik Değeri

DynamicDataManager

DynamicDataManagerVeri denetimini içeren denetim.The DynamicDataManager control that contains the data control.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır