FieldTemplateUserControl Oluşturucu

Tanım

FieldTemplateUserControl sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the FieldTemplateUserControl class.

public:
 FieldTemplateUserControl();
public FieldTemplateUserControl ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır