FieldTemplateUserControl.ChildrenColumn Özellik

Tanım

MetaChildrenColumnBir alan şablonuyla ilişkili nesneyi alır.Gets the MetaChildrenColumn object associated with a field template.

public:
 property System::Web::DynamicData::MetaChildrenColumn ^ ChildrenColumn { System::Web::DynamicData::MetaChildrenColumn ^ get(); };
public System.Web.DynamicData.MetaChildrenColumn ChildrenColumn { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.DynamicData.MetaChildrenColumn ChildrenColumn { get; }
member this.ChildrenColumn : System.Web.DynamicData.MetaChildrenColumn
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ChildrenColumn : System.Web.DynamicData.MetaChildrenColumn
Public ReadOnly Property ChildrenColumn As MetaChildrenColumn

Özellik Değeri

MetaChildrenColumn

Bire çok ilişkiyi temsil eden bir sütun.A column that represents a one-to-many relationship.

Öznitelikler

Özel durumlar

Açıklamalar

Bu özellik bir MetaColumn öğesine yayınlar MetaChildrenColumn .This property casts a MetaColumn to a MetaChildrenColumn. MetaColumnSınıf bir alt sütun değilse, bu özellik bir özel durum oluşturur.If the MetaColumn class is not a children column, this property throws an exception.

Şunlara uygulanır