IProcessHostSupportFunctions.GetRootWebConfigFilename Yöntem

Tanım

ApplicationHost.config dosyasının fiziksel yolunu alır.Gets the physical path for the ApplicationHost.config file.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 System::String ^ GetRootWebConfigFilename();
public string GetRootWebConfigFilename ();
abstract member GetRootWebConfigFilename : unit -> string
Public Function GetRootWebConfigFilename () As String

Döndürülenler

String

ApplicationHost.config dosyasının fiziksel yolu.The physical path for the ApplicationHost.config file.

Şunlara uygulanır