RecycleLimitInfo.TrimFrequency Özellik

Tanım

Bellek izleyicisinin, yaklaşan bellek eşiğine yanıt vermesini isteyip istemediğini belirten bir Enum al beyin.Gets an enum that indicates how frequently the memory monitor perceives we are asking listeners to react to the approaching memory threshold. Aboneler, bu sıklığa göre daha ciddi veya zararsız olması için yeniden eylemlerini olaya uyarlayabilmenizi sağlar.Subscribers tailor their reactions to the event to be more severe or benign based on this frequency.

public:
 property System::Web::Hosting::RecycleLimitNotificationFrequency TrimFrequency { System::Web::Hosting::RecycleLimitNotificationFrequency get(); };
public System.Web.Hosting.RecycleLimitNotificationFrequency TrimFrequency { get; }
member this.TrimFrequency : System.Web.Hosting.RecycleLimitNotificationFrequency
Public ReadOnly Property TrimFrequency As RecycleLimitNotificationFrequency

Özellik Değeri

RecycleLimitNotificationFrequency

Dinleyicilerinin ne sıklıkta tepki vermesini gösteren bir sabit listesi.An enum that indicates how frequently listeners should react.

Şunlara uygulanır