SimpleWorkerRequest.GetFilePath Yöntem

Tanım

İstenen URI 'nin fiziksel yolunu döndürür.Returns the physical path to the requested URI.

public:
 override System::String ^ GetFilePath();
public override string GetFilePath ();
override this.GetFilePath : unit -> string
Public Overrides Function GetFilePath () As String

Döndürülenler

String

İstenen URI 'nin fiziksel yolu.The physical path to the requested URI.

Şunlara uygulanır