HttpBrowserCapabilitiesBase.HidesRightAlignedMultiselectScrollbars Özellik

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, öznitelik değeri olan bir HTML öğesinin kaydırma çubuğunun select multiple align işleme sırasında görünmez olup olmadığını gösteren bir değer alır right .When overridden in a derived class, gets a value that indicates whether the scrollbar of an HTML select multiple element that has an align attribute value of right is obscured upon rendering.

public:
 virtual property bool HidesRightAlignedMultiselectScrollbars { bool get(); };
public virtual bool HidesRightAlignedMultiselectScrollbars { get; }
member this.HidesRightAlignedMultiselectScrollbars : bool
Public Overridable ReadOnly Property HidesRightAlignedMultiselectScrollbars As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true öznitelik değeri olan bir HTML öğesinin kaydırma çubuğu, select multiple align right işleme sonrasında görünmez; Aksi takdirde, false .true if the scrollbar of an HTML select multiple element that has an align attribute value of right is obscured upon rendering; otherwise, false.

Özel durumlar

Her zaman.Always.

Şunlara uygulanır