HttpContext.Profile Özellik

Tanım

ProfileBaseGeçerli Kullanıcı profili için nesneyi alır.Gets the ProfileBase object for the current user profile.

public:
 property System::Web::Profile::ProfileBase ^ Profile { System::Web::Profile::ProfileBase ^ get(); };
public System.Web.Profile.ProfileBase Profile { get; }
member this.Profile : System.Web.Profile.ProfileBase
Public ReadOnly Property Profile As ProfileBase

Özellik Değeri

ProfileBase

ProfileBaseUygulama yapılandırma dosyası, profilin özellikleri için bir tanım içeriyorsa, aksi durumda, null .A ProfileBase if the application configuration file contains a definition for the profile's properties; otherwise, null.

Açıklamalar

Bir Profile özellik, tür kullanımı uyumlu bır API kullanılarak yapılandırılmış verilerin kalıcı depolaması için kullanılır.A Profile property is used for persistent storage of structured data using a type-safe API. Bir Profile özelliğe erişildiğinde ancak hiçbir değer yoksa, boş bir örnek döndürülür; null döndürülmez.When a Profile property is accessed but no value is present, an empty instance is returned; null is not returned.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.