HttpCookieCollection Oluşturucu

Tanım

HttpCookieCollection sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the HttpCookieCollection class.

public:
 HttpCookieCollection();
public HttpCookieCollection ();
Public Sub New ()

Örnekler

Aşağıdaki örnek yeni bir tanımlama bilgisi toplama nesnesi oluşturur ve istemciden alınan tanımlama bilgileriyle doldurur.The following example creates a new cookie collection object and fills it with the cookies received from the client.

HttpCookieCollection MyCookieCollection = new HttpCookieCollection();
 MyCookieCollection = Request.Cookies;

Dim MyCookieCollection As New HttpCookieCollection()
 MyCookieCollection = Request.Cookies
    

Açıklamalar

ASP.NET iki iç tanımlama bilgisi koleksiyonu içerir.ASP.NET includes two intrinsic cookie collections. Üzerinden erişilebilen koleksiyon, Cookies istemci tarafından üstbilgideki sunucuya aktarılan tanımlama bilgilerini içerir Cookie .The collection accessible through Cookies contains cookies transmitted by the client to the server in the Cookie header. Üzerinden erişilebilen koleksiyon, Cookies sunucuda oluşturulmuş ve üst bilgide istemciye aktarılan tanımlama bilgilerini içerir Set-Cookie .The collection accessible through Cookies contains cookies generated on the server and transmitted to the client in the Set-Cookie header.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.