MobileCapabilities.PreferredRenderingTypeWml11 Alan

Tanım

WML 1,1 için kullanılacak kaynak tanımlayıcıyı döndürür.Returns the source identifier to use for WML 1.1. Bu alan salt okunur durumdadır.This field is read-only. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public: static initonly System::String ^ PreferredRenderingTypeWml11;
public static readonly string PreferredRenderingTypeWml11;
 staticval mutable PreferredRenderingTypeWml11 : string
Public Shared ReadOnly PreferredRenderingTypeWml11 As String 

Alan Değeri

String

Açıklamalar

Cihazın işleme türünü atamak için bağdaştırıcı tarafından kullanılır.Used by the adapter to assign the rendering type for the device.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.