PreApplicationStartMethodAttribute(Type, String) Oluşturucu

Tanım

PreApplicationStartMethodAttribute sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the PreApplicationStartMethodAttribute class.

public:
 PreApplicationStartMethodAttribute(Type ^ type, System::String ^ methodName);
public PreApplicationStartMethodAttribute (Type type, string methodName);
new System.Web.PreApplicationStartMethodAttribute : Type * string -> System.Web.PreApplicationStartMethodAttribute
Public Sub New (type As Type, methodName As String)

Parametreler

type
Type

Başlangıç yönteminin türünü tanımlayan nesne.An object that describes the type of the startup method.

methodName
String

Dönüş değeri olmayan boş bir parametre imzası.An empty parameter signature that has no return value.

Açıklamalar

Parametresi tarafından başvurulan yöntem methodName ortak olmalıdır ve bir örnek yöntemi ya da statik yöntem olabilir.The method referenced by the methodName parameter must be public and can be either an instance method or static method.

Şunlara uygulanır