MembershipProviderCollection Oluşturucu

Tanım

Yeni, boş bir üyelik sağlayıcısı koleksiyonu oluşturur.Creates a new, empty membership provider collection.

public:
 MembershipProviderCollection();
public MembershipProviderCollection ();
Public Sub New ()

Açıklamalar

Bu oluşturucunun kodunuzdan kullanılması amaçlanmamaktadır.This constructor is not intended to be used from your code.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.