MembershipProviderCollection.Add(ProviderBase) Yöntem

Tanım

Koleksiyona bir üyelik sağlayıcısı ekler.Adds a membership provider to the collection.

public:
 override void Add(System::Configuration::Provider::ProviderBase ^ provider);
public override void Add (System.Configuration.Provider.ProviderBase provider);
override this.Add : System.Configuration.Provider.ProviderBase -> unit
Public Overrides Sub Add (provider As ProviderBase)

Parametreler

provider
ProviderBase

Koleksiyona eklenecek üyelik sağlayıcısı.The membership provider to add to the collection.

Özel durumlar

provider, null değeridir.provider is null.

provider soyut sınıfı devralan bir tür değil MembershipProvider .provider is not of a type that inherits the MembershipProvider abstract class.

Açıklamalar

Bu yöntem, kodunuzdan kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.This method is not intended to be used from your code.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.