ProtocolReflector.ServiceType Özellik

Tanım

Nesneleri üretmek için yansıtılan Web hizmeti sınıfının türünü alır ServiceDescription .Gets the type of the Web service class being reflected to produce ServiceDescription objects.

public:
 property Type ^ ServiceType { Type ^ get(); };
public Type ServiceType { get; }
member this.ServiceType : Type
Public ReadOnly Property ServiceType As Type

Özellik Değeri

Type

Nesneleri oluşturmak için yansıtılan Web hizmeti sınıfının türü ServiceDescription .The type of the Web service class being reflected to produce ServiceDescription objects.

Açıklamalar

Bir Web hizmeti sınıfı tarafından tanımlanır WebServiceAttribute .A Web service class is identified by the WebServiceAttribute.

Şunlara uygulanır